TOUGH JEANSMITH Troop 短銀包 #TW222-001

$695.00

獨家鐳射迷彩花紋牛皮; 橫短銀包; 內附十個卡位及兩鈔位; 正中活頁雙面相片插格; 撞色內格; 特色"TOUGH" 標誌.

SKU: 201122NAB6861900

SIZE: 2